GOTICKÝ
meč

Přesná replika gotického jeden a půl ručního meče s tordovanou záštitou a hlavicí. Kovaná čepel se žlábkem.
JEDEN A PŮRUČNÍ MEČE

Ukázka repliky gotického, jeden a půl ručního meče s prosekávanou záštitou.

Běžně používaným názvem pro tyto meče je také dlouhý meč. Správný český odborný termín pro tuto zbraň je meč pro jednu a půl ruky.

Historicky jsou tyto meče známy také pod označením bastard. Toto označení mohlo vycházet ze skutečnosti, že v době svého vzniku byly tyto meče hůře zařaditelné mezi tehdejší tradiční zbraně jak z hlediska použití, tak vzhledu.

Jindy se toto označení vysvětluje faktem, že boj s tímto mečem vylučoval současné použití štítu s erbem rodu – tzn. majitel byl bezejmený.

MEČ S TORDOVÁNÍM (KROUCENÍM)

Gotický, jeden a půl ruční meč s tordovanou záštitou a hlavicí. Kovaná čepel se žlábkem. Rukojeť z tvrdého dřeva je potažena kůží.

Přesná replika, dodatečně patinovaná podle stavu dochovaného originálu. Celková délka meče je 130 cm, délka čepele 99,5 cm.

GOTICKÉ MEČE
MEČ S PASOVSKÝM VLKEM
BODNÝ MEČ
MEČ S TORDOVÁNÍM
JEDEN A PŮL RUČNÍ MEČ
MEČE SE ZLACENÝMI ZÁŠTITAMI
MEČ S POCHVOU A ZÁVĚSNÍKEM
OBJEDNÁVKY

Ceny jsou smluvní, dle náročnosti zakázky. Ceníky se nesestavují.

Obvykle jde o třetinu, maximálně polovinu ceny skutečného originálu.

  Více >>

Prodleva mezi objednávkou a zahájením realizace může být i 3 měsíce.

1 měsíc (dýky), dlouh鎎ŽŽ zbraně cca. 3 měsíce a déle, dle náročnosti.

Zbraně nejsou skladem, vyrábí se pouze na zakázku.

Vzhledem k nedostatku místa, nejsou vhodné hromadné návštěvy.

  Více >>

Repliky jsou kovány z 200-300 let starých kovů.

Pro jednotlivé části zbraní se dodržují původní složení kovů, typy dřev, kůží, apod.

Dodržují se původní historické výrobní postupy daného období

Dodržuje se skutečná geometrie a rozložení hmoty zbraní, čepele jsou vždy kovány, kaleny a jsou ostré.

  Více >>

GOTICKÝ MEČ s tordovanou záštitou a hlavicí

01 Lícová strana
CELKOVÝ POHLED
02 Lícová strana
ZÁŠTITA, RUKOJEŤ, HLAVICE
03 Lícová strana
ZÁŠTITA, RUKOJEŤ, HLAVICE
04 Lícová strana
DETAIL HLAVICE
05 Lícová strana
HRUBÍ ČEPELE
06 Lícová strana
DETAIL ZÁŠTITY
07 Lícová strana
DETAIL HLAVICE

Váš dotaz

Neobjednávejte prosím jednotlivé části zbraní. Restaurátorství se týká historických originálů, nikoli zbraní současných výrobců.

Máte jiné otázky? Podívejte se do sekce FAQ (časté dotazy). Ceny závisí na náročnosti dané objednávky. Dotazy bohužel nelze odpovídat obratem, ale žádný z dotazů nezůstane bez odezvy. Děkuji za Váš zájem o moji práci.