FAQ
časté dotazy

Jaké repliky se vyrábí, z jakých materiálů a jakými technologiemi. Dodací lhůty. Dotazy šermířů a sběratelů.
RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE, NEBO REPLIKY?

Restaurátorské práce jsou stěžejními činnostmi Pavla Skryji. Tyto služby jsou učeny pro správce muzeí, depozitářů, hradních sbírek a podobně. Stejně tak jich využívají soukromí sběratelé v rámci celé Evropy.

Repliky chladných zbraní a zbroje

Pavel Skryja se specializuje na výrobu funkčních replik chladných zbraní. Meče, kordy, dýky, palaše a dlouhé zbraně jsou zastoupeny nejčastěji. Dále je možné objednat repliky zbroje a jejích součástí – štítů, přilbic atd. Vše můžete vidět v referencích, které jsou rozděleny dle historických období.

Palné zbraně se vyrábí zcela výjimečně, i když v referencích můžete najít repliku Arkebuzy s kolečkovým zámkem a další součásti výstroje Arkebuzíra Třicetileté války. Případný zájem v této oblasti je tedy třeba předem zkonzultovat.
Šermíři a repliky Pavla Skryji

Šermíři ocení dokonalé vlastnosti Skryjových zbraní. Repliky jsou vyrobeny ve správné hmotnosti, jsou dodrženy tvary a geometrie sečných i bodných čepelí. Čepele jsou ostré a vzhledem k jejich tvrdosti neuvěřitelně pružné.

Tyto vlastnosti Skryjových čepelí jsou shodné od gotických mečů, renesančních mečů a rapírů až po subtilní rokokové kordíky.

Šermíři jsou ovšem limitováni vyšší cenou. Vyšší ceny Skryjovy repliky činí nevhodnými pro každodenní nácviky a to z jediného důvodu – je jich pro to škoda.

I přes vyšší cenu se samozřejmě najdou šermíři, kteří výsledky práce Pavla Skryji vlastní. Ocení je především ti, kteří při vystoupeních a rekonstrukcích chtějí vypadat opravdu dobově se vším všudy a nebo ti, kteří plánují vystoupení na základě některé z Evropských škol šermu.

Sběratelé

Tito klienti své zbraně uchovávají ve vitrínách, nebo rozvěšené po zdech a jejich skutečné bojové přednosti tedy tak úplně neocení. O to více však oceňují jejich propracovanost, použití dobových, dnes již velmi těžko sehnatelných materiálů a nakonec celkový vzhled replik, které jsou k nerozeznání od skutečných originálů.

Nejen přístup k mečířství Pavla Skryji, ale také nedostatkový materiál je jeden z aspektů, který zaručuje zachování mečířství v jeho historické podobě na rozdíl od současné hromadné výroby.

Fantasy, astrologie a okultismus

Je také možné objednat zbraň, vyrobenou dle specifikace (fantazie) klienta. Prozatím se jednalo o tyto případy:

Vlastní přání je nejlépe prokonzultovat telefonicky, případně v rámci osobního jednání, protože se jedná spíše o snahu vyjít vstříc klientovi než běžnou oblast výroby. I zde ovšem vznikly velmi zajímavé zakázky s použitím nerostů, polodrahokamů apod.

VLASTNOSTI REPLIK CHLADNÝCH ZBRANÍ Historické výrobní postupy

Zde jsou uvedeny jen základní vlastnosti a aspekty výroby. Specifické výrobní postupy jsou uvedeny vždy u konkrétní zbraně, které se to týká.

S ohledem na cenové náklady je vhodné objednávat spíše starší zbraně – cca. do období Napoleonských válek. Zbraně sériově vyráběné po roce 1870 jsou většinou dostupné v originálním provedení a jsou i levnější.
 • repliky se kovají z přibližně 200-300 let starých materiálů
 • pro jednotlivé části zbraní se používají shodné, nebo co nejpodobnější materiály (složení kovů, typy dřev, kůží, apod.)
 • při výrobě zbraní se bez výjimky dodržují původní historické výrobní postupy daného období
 • čepele jsou vždy kovány, kaleny a jsou ostré
 • dodržuje se skutečná geometrie čepelí a rozložení hmoty zbraní, což je dáno způsobem použití zbraně
 • obvykle jsou repliky dodatečně patinované a mají tedy vzhled dochovaných originálů
 • na žádost klienta nemusí být patinování provedeno
Objednávky chladných zbraní
 • vyrobené zbraně jsou až na výjimky vždy na objednávku
 • zbraně k okamžitému převzetí jsou k dispozici spíše výjimečně (v současnosti jsou k dispozici některé renesanční dýky)
 • jedná se zpravidla o kusovou výrobu (objednávka více kusů je ale také možná – např. pro skupiny historického šermu apod.)
Domluvit lze leccos – ale co nelze objednat?
 • části zbraní (čepele, rukojeti, záštity a pod.) zbraň je vždy vyrobena jako celek
 • zakázky malého rozsahu jako jsou doplňky typu ostruh, přezek a podobně, mimo zvláštních případů
Dodací lhůty chladných zbraní
 • předpokládejte prosím delší dobu realizace a v kontextu náročnosti zakázky
 • doba realizace menší chladné zbraně je cca. 1 měsíc
 • doba realizace dlouhých chladných zbraní je cca. 3 měsíce a déle, dle náročnosti provedení
 • bohužel je také potřeba počítat s prodlevou mezi objednávkou a zahájením realizace cca. 3 měsíce, což je dáno značnou vytížeností a minimem možností jak práce zrychlit
Ceny, platby a odběr chladných zbraní
 • objednávky a dodávky zakázek jsou vyřizovány v rámci celé Evropy
 • ceny jsou vždy předmětem osobního dohovoru a jiným, nezúčastněným osobám se nesdělují
 • odhadem se jedná o jednu třetinu, maximálně jednu polovinu ceny skutečného originálu
 • v prípadě náročných objednávek může být požadováno složení zálohy
 • je preferován osobní odběr a platba v hotovosti při předání
 • platba na bankovní účet (CZ i IBAN) je také možná pokud není možný osobní odběr zakázky, je možné využít obvyklých zásilkových služeb a zaslání pojištěné zásilky

Ukázky pružnosti, zpracování a kvality čepelí replik Pavla Skryji

01 Gotický meč
JEDEN A PŮL RUČNÍ MEČ
02 Jezdecký meč
TŘICETILETÁ VÁLKA
03 rokokový kordík
1. POLOVINA 18. STOLETÍ
04 Leptaná čepel palaše
SEDMILETÁ VÁLKA

Váš dotaz

Máte ještě jinŽŽŽé otázky? Pokud ano, pak je neváhejte posílat. Z časových důvodů bohužel nemohu odpovídat obratem, ale žádný z dotazů nezůstane bez odezvy.
Děkuji za Váš zájem o moji práci.