PAVEL
SKRYJA, MEČÍŘ A ZBROJÍŘ

RESTAURÁTOR HISTORICKÝCH ZBRANÍ

Pro Pavla Skryju je mečířství jeho životem a jeho posedlost po dosažení dokonalosti v tomto prastarém umění se neminula účinkem. Posuďte sami... GALERIE REPLIK CHLADNÝCH ZBRANÍ

PŘESNÉ REPLIKY A RESTAUROVÁNÍ HISTORICKÝCH CHLADNÝCH ZBRANÍ

Pavel Skryja u výhně
PAVEL SKRYJA01
VÝROBA REPLIK A RESTAURÁTORSTVÍ
VŠE O PAVLU SKRYJOVI
Schiavonna - Benátský meč
MEČE, RAPÍRY, DÝKY A DALŠÍ02
PŘEHLED REFEREČNÍCH PRACÍ
VŠE O REPLIKÁCH A RESTAUROVÁNÍ
Renesanční štít
VLASTNOSTI REPLIK03
CO LZE OBJEDNAT, KVALITA, MATERIÁLY
VŠE O OBJEDNÁVKÁCH

Dokonalé repliky historických originálů chladných zbraní a rytířských zbrojí

DOBOVÉ VÝROBNÍ POSTUPY

Již delší dobu můžeme obdivovat přesné repliky historických zbraní Pavla Skryji a jeho výsledky profesionální restaurátorské činnosti pro zámecké expozice.

Při výrobě replik historických zbraní je Pavel Skryja znám svojí tvrdošíjností spočívající v zachovávání dobových výrobních postupů, včetně nejstarších a nejnebezpečnějších technik jako je zlacení, nebo modření kovů.

Profesionální restaurátorská činnost i repliky historických chladných zbraní Pavla Skryji, jsou pravidelně oceňovány na výstavách a soutěžích, jichž se Pavel Skryja pravidelně účastní. Jedním z nejvyšších ocenění Pavla Skryji je jeho přijetí do celosvětově uznávané "Hübners Who is Who?" encyklopedii osobností.

Práce Pavla Skryji můžete pravidelně obdivovat například na Mezinárodním setkání uměleckých kovářů Hefaiston, konaném na hradě Helfštýně, výstavách v Příbrami, Kutné Hoře a celé řadě setkání uměleckých kovářů. Nebo také zde, na jeho stránkách.

UKÁZKY NA WEBU

Postupně zde najdete fotogalerie profesionální restaurátorské činnosti Pavla Skryji a fotodokumentace jeho replik historických zbraní.

Nyní se můžete podívat na celou řadu gotických mečů: jednoruční meče se zlacenou záštitou, nebo hlavicí, k vidění zde jsou jeden a půl ruční meče, bodné meče, renesanční meče, benátský meč Schiavona, a popravčí meč.

Dále můžete obdivovat renesanční dýky, jako je zlacená dýka pro slavnostní účely, Saská černěná dýka a výběr šermířských dýk, také z renesanční doby. Postupně budou přibývat další ukázky replik historických chladných zbraní – renesanční štít, kordy, rapíry a italská, bohatě leptaná Partizána. Budou zde zastoupeny také přilby - Papenheimka s Arkebuzou z výstroje Arkebuzíra, Sturmheim a Barbuta.

Určitou zvláštností jsou skotské meče, skotský Dirk a důstojnický palaš z období Sedmileté války. Naleznete zde také rokokové kordíky, kord v holi, keltský meč a řadu dalších replik zbraní z dávné i méně vzdálené historie...

MEČE PAVLA SKRYJI V OBRAZECH

Umění se spojilo s uměním a nově si u některých zbraní můžete prohlednout jejich vyobrazení tak, jak je vidí žáci Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose v Brně. Ti je kreslili pod vedením Jany Blažkové a celé téma mělo v rámci výstavy velký ohlas. Některé ukázky kreseb naleznete i na tomto webu v galerii vernisáže na hradě Špilberk "Zbraně bývaly krásné".