GOTICKÝ MEČ
detaily zdobení

Detaily zlacení, leptání a rytin gotického jeden a půl ručního meče. Tento meč není dodatečně patinován.
JEDEN A PŮRUČNÍ MEČE

Ukázka repliky gotického, jeden a půl ručního meče s prosekávanou záštitou.

Běžně používaným názvem pro tyto meče je také dlouhý meč. Správný český odborný termín pro tuto zbraň je meč pro jednu a půl ruky.

Historicky jsou tyto meče známy také pod označením bastard. Toto označení mohlo vycházet ze skutečnosti, že v době svého vzniku byly tyto meče hůře zařaditelné mezi tehdejší tradiční zbraně jak z hlediska použití, tak vzhledu.

Jindy se toto označení vysvětluje faktem, že boj s tímto mečem vylučoval současné použití štítu s erbem rodu – tzn. majitel byl bezejmený.

DATILY ZLACENÍ LEPTÁNÍ A RYTIN

Na přání klienta nebyl meč dodatečně patinován a naopak byla dodělána řada symbolizujících zdobení, jako jsou magická seskupení písem v závislosti na číslech, vyzlacené, vtepávané a prosekávané kříže.

Had, který obtáčí rukojeť meče symbolizuje nekonečno. Tento had se sám kousá do ocasu, což symbolizuje že všechno souvisí se vším.

Rytiny na záštitě, jejichž autorem je Miroslav Makovička představují růži a tulipán. Do rukojeti je vtepán kříž ze 24 karátového zlata. Rytina je inspirována výzdobou zvonu v nejmenované kapli položené vysoko v Alpách. (Tyto detaily nemají být zveřejňovány).

Latinský nápis znamená Tvůj pán (bůh). Tento meč je jednou ze vzorových ukázek prací Pavla Skryji, která je založena na dochovaném originálu meče, dobových výrobních metod a způsobů využívání symboliky jejichž propojení si určí sám klient.

Fotografie celého meče naleznete zde.

GOTICKÉ MEČE
MEČ S PASOVSKÝM VLKEM
BODNÝ MEČ
MEČ S TORDOVÁNÍM
JEDEN A PŮL RUČNÍ MEČ
MEČE SE ZLACENÝMI ZÁŠTITAMI
MEČ S POCHVOU A ZÁVĚSNÍKEM
OBJEDNÁVKY

Ceny jsou smluvní, dle náročnosti zakázky. Ceníky se nesestavují.

Obvykle jde o třetinu, maximálně polovinu ceny skutečného originálu.

  Více >>

Prodleva mezi objednávkou a zahájením realizace může být i 3 měsíce.

1 měsíc (dýky), dlouh鎎ŽŽ zbraně cca. 3 měsíce a déle, dle náročnosti.

Zbraně nejsou skladem, vyrábí se pouze na zakázku.

Vzhledem k nedostatku místa, nejsou vhodné hromadné návštěvy.

  Více >>

Repliky jsou kovány z 200-300 let starých kovů.

Pro jednotlivé části zbraní se dodržují původní složení kovů, typy dřev, kůží, apod.

Dodržují se původní historické výrobní postupy daného období

Dodržuje se skutečná geometrie a rozložení hmoty zbraní, čepele jsou vždy kovány, kaleny a jsou ostré.

  Více >>

DETAILY leptání rytin a zlacení

01 Lícová strana
LEPTÁNÍ A ZLACENÍ ČEPELE
02 Rubová strana
LEPTÁNÍ A ZLACENÍ ČEPELE
03 Lícová strana
LEPTÁNÍ A ZLACENÍ ČEPELE
04 Lícová strana
LEPTÁNÍ A ZLACENÍ ČEPELE
05 Lícová strana
LEPTÁNÍ A ZLACENÍ ČEPELE
06 Rubová strana
LEPTÁNÍ A ZLACENÍ ČEPELE
07 Lícová strana
LEPTÁNÍ A ZLACENÍ ČEPELE
08 Rubová strana
DETAIL HLAVICE - SMARAGD

Váš dotaz

Neobjednávejte prosím jednotlivé části zbraní. Restaurátorství se týká historických originálů, nikoli zbraní současných výrobců.

Máte jiné otázky? Podívejte se do sekce FAQ (časté dotazy). Ceny závisí na náročnosti dané objednávky. Dotazy bohužel nelze odpovídat obratem, ale žádný z dotazů nezůstane bez odezvy. Děkuji za Váš zájem o moji práci.